Notice: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-config.php on line 119
Allmänna villkor | Säljamobil.com
Notice: Constant HDOM_TYPE_ELEMENT already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 45

Notice: Constant HDOM_TYPE_COMMENT already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 46

Notice: Constant HDOM_TYPE_TEXT already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 47

Notice: Constant HDOM_TYPE_ENDTAG already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 48

Notice: Constant HDOM_TYPE_ROOT already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 49

Notice: Constant HDOM_TYPE_UNKNOWN already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 50

Notice: Constant HDOM_QUOTE_DOUBLE already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 51

Notice: Constant HDOM_QUOTE_SINGLE already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 52

Notice: Constant HDOM_QUOTE_NO already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 53

Notice: Constant HDOM_INFO_BEGIN already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 54

Notice: Constant HDOM_INFO_END already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 55

Notice: Constant HDOM_INFO_QUOTE already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 56

Notice: Constant HDOM_INFO_SPACE already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 57

Notice: Constant HDOM_INFO_TEXT already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 58

Notice: Constant HDOM_INFO_INNER already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 59

Notice: Constant HDOM_INFO_OUTER already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 60

Notice: Constant HDOM_INFO_ENDSPACE already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 61

Notice: Constant DEFAULT_TARGET_CHARSET already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 62

Notice: Constant DEFAULT_BR_TEXT already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 63

Notice: Constant DEFAULT_SPAN_TEXT already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 64

Notice: Constant MAX_FILE_SIZE already defined in /home/tilblehors/domains/saljamobil.com/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/includes/external/simple_html_dom.php on line 65

Allmänna villkor

Säljamobil (”vi” eller “oss”) är engagerade i att skydda och respektera din integritet i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna policy anger hur de personuppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas. Vänligen läs följande noggrant för att förstå våra rutiner beträffande dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Säljamobil, Brahegatan 1, 415 01 Göteborg

1. Information vi samlar in från dig
Vi samlar in och bearbetar de uppgifter du ger oss genom att genomföra en försäljning på vår webbplats www.saljamobil.com (”vår webbplats”) eller genom att kommunicera med oss ​​via telefon, e-post eller på annat sätt.

2. Användning av informationen
Vi använder endast din information för att utföra våra skyldigheter som följer av din försäljning av elektronik på www.saljamobil.com och för att kunna förse dig med den information som du begär av oss. Vi delar inte dina uppgifter med någon tredje part.

Vid frågor kring detta kontakta oss gärna på info@saljamobil.com.

3. Säkerhet för din information
Vi kommer att vidta samtliga rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din information.

4. Policyändringar
Eventuella förändringar som vi gör i vår integritetspolicy i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och vid behov meddelas dig via e-post.

5. Dina rättigheter
Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser vänligen observera att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar personliga uppgifter till dessa webbplatser.

6. Tillgång till information
Du har rätt att få tillgång till samtlig information som vi har om dig när som helst. Kontakta oss då gärna på info@saljamobil.com

7. Kontakt
Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av din information, kontakta oss gärna på info@saljamobil.com